Bilgilendirme

Bilgilendirme

GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİ

BÖLÜM 1

GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Tekke Mah. Tekke Sok. No:48/5 Sarayköy/DENİZLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi

Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında yönetmelik hükümlerine tabi olup, yine yönetmelik EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi (BEKRA Bildirimi)“  kullanarak beyanı gerçekleştirmiştir. Kuruluşumuz BEKRA Bildirimine göre üst seviyeli bir tesistir ve Madde-11 gereği “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.

Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetler

 

Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Organik Rankine Çevrimi prensibine göre çalışan, ikincil akışkanlı çevrim yöntemi kullanılan, jeotermal kaynaktan elektrik enerjisi üretimi yapan jeotermal enerji santralidir.

Proje kapsamında ikincil akışkan olarak iso-pentan kullanılmaktadır.

Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait açıklamalar 

 

Santralde kapalı çevrim olarak izo-pentan kullanılmaktadır. İzo-pentan P5a –Alevlenir Sıvılar, E2 – Sucul Ortam İçin Zararlı kategorilerinde yer almaktadır.

Büyük kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi

 

Hazırlanan Güvenlik raporu ve kantitatif risk değerlendirmeleri çalışmaları sonucu, senaryo edilen büyük kazalar kabul edilebilir limitlerin altında yer almaktadır. Santral tasarım aşamasında kontrol sistemleri, patlama oluşturacak kadar basınç ve sıcaklık yükselmeleri sebebiyle sistemi koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Kullanılan PLC ve PNOZ emniyet röleleri ile proses korunmaktadır. Bu sebeple olası bir büyük endüstriyel kaza riski bertaraf edilmiştir.

Santralde acil durum ekipleri oluşturulmuş, gerekli eğitimler ve tatbikatlar yapılmıştır.

BÖLÜM 2

Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dahil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi

Hazırlanan Güvenlik raporu ve kantitatif risk değerlendirmeleri çalışmaları sonucu, senaryo edilen büyük kazalar kabul edilebilir limitlerin altında yer almaktadır. Santral tasarım aşamasında kontrol sistemleri, patlama oluşturacak kadar basınç ve sıcaklık yükselmeleri sebebiyle sistemi koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Kullanılan PLC ve PNOZ emniyet röleleri ile proses korunmaktadır. Bu sebeple olası bir büyük endüstriyel kaza riski bertaraf edilmiştir. Santralde acil durum ekipleri oluşturulmuş, gerekli eğitimler ve tatbikatlar yapılmıştır.

İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla santralde acil durum ekipleri oluşturulmuş, gerekli eğitimler ve tatbikatlar yapılmıştır. Olası bir kazada çevreye ve insanlara gelebilecek zararları en az seviyeye indirmek amacıyla acil hizmet birimleri (Belediyeler, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye vb.)  ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.

Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla santralde acil durum ekipleri oluşturulmuş, gerekli eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Olası bir kazada çevreye ve insanlara gelebilecek zararları en az seviyeye indirmek amacıyla acil hizmet birimleri (Belediyeler, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü vb.)  ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.