Mesaj

İSG POLİTİKASI

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 
Çalışanlarımızın ve tesislerimizde iş gören insanların sağlığı ve güvenliği bizim için öncelik sıralamasında en üst sıradadır. Uzun dönemde gurubumuzun başarısının temelini oluşturmaktadır. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak için birlikte elimizden gelenin en iyisini yaparız.
 
Stratejimiz, kaza sayısını sıfıra indirmek ve meslek hastalıkları ve rahatsızlıklarına karşı önlemler almaktır.
 
GREENECO sıfır kaza stratejisini ve bununla ilgili koşulları hayata geçirmek için gerekli her turlu desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt etmektedir. Her ticari birimden en az bir üyenin yer aldığı İş Güvenliği Kurulu bu konuda yardımcı olmaktadır.
 
Bu ilkeler uyarınca GREENECO aşağıdaki taahhütlerde bulunmaktadır:
 
> Her turlu kurala uyarak sağlık ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükte olan diğer yönetmeliklere uymak
> İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ve genel anlamda etkinliğini sürekli geliştirmek
> İş sağlığını ve güvenliğini geliştirme hedeflerini belirlemek ve düzenli olarak gözden geçirmek
> Tüm çalışanları GREENECO’in güvenlik kültürünü uygulamaya dahil ederek onların kimlik oluşumunu teşvik etmek
> İş sağlığı ve güvenliği standartlarını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak
 
Bu ilkelerin yürürlüğe girmesinde her çalışanın kendilerinin ve iş arkadaşlarının sağlık ve güvenlik sorumluluğunu taşıması esastır.


Copyright © Green Eco . Tüm Hakları Saklıdır. Powerd By Lal Grup
^