Mesaj

ÇEVRE POLİTİKASI

  • Her personel sorumluluk alanındaki çevre korumaya ilişkin kurallara itaat etmeye, bunları geliştirmeye, olumsuz durumları bildirmeye ve bunların bertaraf edilmesini talep etmekle yükümlüdür.
 
  • Şirketimiz, yürürlükteki çevre koruma kanun ve mevzuatlarına uymayı taahhüt eder.
 
  • Her yeni faaliyet (ürün, hizmet veya ticaret) önceden çevreye etkisi hakkında değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere, çevre kirlenmesini önlemek veya çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için, tüm teknik ve anlamlı olan ekonomik düşünceler de dahildir. Çevre kirlenmesini önlenmesinin tamamen mümkün olmadığı durumlarda, çevre kirliliğine yol açan emisyonlar ve ortaya çıkan artıklar, çevre ve hammadde koruyucu teknolojiyle en az düzeye indirilmelidir
 
  • Şirket faaliyetinin çevreye etkisinin anlaşılabilmesi için gerekli tüm bilgiler kamuoyuna sunulmaktadır ve gerekirse bu konuda açık bir diyalog yürütülebilir.
 
  • Bizim için işletme alanımızda iş yapan şirketler önceden çevre koruma şartlarımıza uymaya tabii tutulmaktadırlar.
 
  • İzin ve bağlayıcı beyannamede belirtilen şirketlerin çevre koruma kurallarına uymadıkları ve çevre koruma hedeflerine ulaşmadıkları tespit edilebilmesi için yöntemler ve önlemler belirlenip güncelleştirilmektedir.


Copyright © Green Eco . Tüm Hakları Saklıdır. Powerd By Lal Grup
^